Župnici i kapelani

Do 1873. godine cijelu Kuprešku visoravan pokrivala je samo jedna župa Kupres, sa sjedištem u Vrilima (današnji Otinovci).

Zbog veličine župe, a i pastoralnih potreba, u donjem djelu Visoravni – Donji Kupres uspostavlja se nova župa. Tada će se dotadašnja župa nazvati župom Otinovci, a novoosnovana župom Suho Polje. Kupreški župnik fra Ivo Mihaljević prešao je kao mjesni kapelan u Suho Polje i postao 1873. prvim župnikom nove župe. Dotadašnji patron kupreške župe svetkovinu Uznesenja Marijina prenio je za patrona župe u Suho Polje dok je župa u Otinovcima uzela novi patron Glavosijek sv. Ivana Krstitelja (slavi se 29. kolovoza). Razdiobom kupreške župe Otinovcima je pripala 121 katolička kuća sa 993 katolika, a Suhom Polju 205 kuća sa 1881 katolikom. Dijelila ih je cesta Kupres-Livno. Odlukom Svete Stolice od 14. ožujka 1883. godine, o podjeli župa između franjevaca i svjetovnog klera, župa Otinovci je dodijeljena svjetovnom kleru a Suho Polje franjevcima. Franjevci su služili Otinovce sve do 1901. godine. Tada je za otinovačkog župnika  postavljen don Juraj Veseličić, sekularizirani franjevac, koji je  bio i prvi župnik u Rastičevu 1900.

KAPELANI ŽUPE SUHO POLJE

 Župa Suho Polje imala je redovito i kapelane sve do 1900. godine. Tada se od Suhog Polja odijelila župa Rastičevo i zato više nije bio potreban kapelan.

Sveukupno je bilo 14 kapelana:

 1. fra  Paskal  Tomasović (1874 – 1875) iz Eminova sela – Duvno,
 2. fra  Vladimir  Dolić (1876 – 1877) iz Livna,
 3. fra  Mijo  Kutleša (1879 – 1880) iz Prisoja- Livno,
 4. fra  Blaž  Ivančić 1880 –1882) iz Livna,
 5. fra  Mio Kutleša (1883 – 1886),
 6. fra  Ivo  Ćosić (1887 –1889) iz Livna,
 7. fra  Nikola  Krilić (1889 – 1890) iz Fojnice,
 8. fra  Paškal  Dumančić 1890. iz  Gredina – Kupres,
 9. fra  Petar  Betunac (1890 – 1891) iz Banja Luke,
 10. fra  Ignacije  Mamić-Ćorić (1891 – 1893),
 11. fra  Petar  Betunac (1893 –1894),
 12. fra  Anto  Šakić (1894 – 1896) iz Grgurića – Livno,
 13. fra  Josip  Milorad (1896 – 1898) iz Livna,
 14. fra  Anto  Jurilj (1898 – 1900) iz Foče – Doboj.

 

ŽUPNICI ŽUPE SUHO POLJE

Župnici su se u Suhom Polju smjenjivali 38 puta, a bilo je ukupno 34 župnika. Četvorica su u dva navrata obavljali službu župnika. Bili su to: fra Ivo Mihaljević, fra AntoBrešić-Mikulić, fra Bogdan Vrdoljak i fra Tihomir Salapić.

O svakom župniku donosimo kratki životopis s osvrtom na pastoralnu i građevinsku aktivnost u župi Suho Polje, ako je bila zapažena. Navoditi će se kronološkim redom po obavljanju župničke službe u Suhom Polju.

FRA IVO MIHALJEVIĆ prvi je svećenik koji se nastanio u Suhom Polje 1870/73. kao samostalni kapelan, a od osnutka župe 1873. do 1883. njezin prvi župnik, te drugi put od 1886.-1890. Rodio se  u Zagoričanima 14. ožujka 1835. Filozofsko-teološki studij započinje u Fojnici, nastavlja i završava u Đakovu. Bio je župnikom u Otinovcima (1869/70, upravitelj samostalne kapelanije u Suhom Polju i župnik.

Kad je 1870. iz Otinovaca preselio u Suho Polje zatekao je drvenu crkvicu sv. Ante, koja mu je privremeno služila za župnu crkvu. Stanovao je u privatnoj kući i odmah započeo pripreme za gradnju župne kuće, gospodarskih objekata i crkve. Nacrt za župnu kuću napravio je i radove izvodio poznati majstor Mato Radnić–Baja. Radove na župnoj kući i gospodarskim objektima nastavili su Filip Vela iz Bugojna, te domaći majstori Mijo Ćosić i Blaž Bakrica. Ogradio je crkveno dvorište suhozidom. Svi navedeni radovi koštali su 25.925 groša ili 408 dukata. Dopuštenjem samostana  na Gorici, skoro polovicu od navedene sume, dali su fratri od svojih zaliha. Drugu polovicu dali su župljani. Zidanje župne crkve započeo je u proljeće 1881. Pogođeno je s Jozom Bajom iz Livna za 500 dukata: ozidati i pokriti, vrata i prozore napraviti i staviti, toranj ozidati, pokriti i zvona staviti. Budući da Jozo Baja nije dovršio ni sve radove na crkvi, nije mu dopušteno zidati toranj. Tako su radovi na crkvi bez tornja  koštali 49.109 groša i 33 pare.Dobar dio novca dali su fratri iz svojih zaliha (19.673 groša). Zvono je stavljenona hrastove stupove i tako je stajalo 50 godina do završetka radova na tornju.U lipnju 1896. ponovno dolazi za župnika u Suho Polje i ostaje do svibnja 1890. Zbog narušena zdravlja sam je tražio premještaj. Umro je u samostanu na Gorici od tumora na želudcu 1898. godine.

FRA MIHOVIL MARIJANOVIĆ bio je župnik u Suhom Polju od 1883. do 1886. Rodio se u Livnu 1838. ili 1839. godine. Svećenikom je postao 1861. godine. U proljeće 1875. bioje u delegaciji livanjskih fratara kod cara Franje Josipa I. u Sinju. U znak osvete musliman Ćoska gađao ga je iz puške u Čukliću i ranio u desnu nogu. S ranom na nozi dolazi za župnika u Suho Polje. Zbog pogoršanja rane morao je amputirati nogu 1886. Otada je stalno na Gorici. Umro je 10. rujna 1902.godine.

Marijanović je zajedno s fra Antunom Kneževićem  sastavio početnicu za prvi razred osnovne škole pod naslovom Mladić bosanski proviđenu svojoj učionici za prvu godinu, tiskana u Zagrebu 1862. godine.

FRA RAFO ĆALETA bio je župnik u Suhom Polju od travnja do lipnja 1886. godine. Rodio se u Livnu 22. siječnja 1842. Za svećenika zaređen 1866. u Mostaru.  Župnik u Otinovce (1883.-1885.). Kratko vrijeme je župnik u Suhom Polju. Zadnje godine života provodi na Gorici, gdje i umire 21. siječnja 1921. godine.

FRA IVO MIHALJEVIĆ,  ponovno župnik u Suhom Polju od lipnja 1886. do svibnja 1890.godine. – Vidi gore red. br.1

FRA JERKO MIHALJEVIĆ bio je župnik u Suhom Polju od 1890. do 1894. godine. Rodio se 20.lipnja 1835. u Golinjevu. Za svećenika je zaređen 1858. Obavljajući župničku službu umro je u Suhom Polju 26. travnja 1894. Pokopan je na groblju u Osmanlijama. Slovio je kao pobožan i svet čovjek. Stoga se na njegov grob hodočastilo.

Fra Jerko je bio malena rasta, jaka duha; jedan je od istaknutijih bosanskih franjevaca svoga vremena. Za vrijeme ustanka i austrougarskog zauzeća Bosne mnogo je pretrpio. U bezvlađu pred ulazak austrijske vojske, prema pričanju fratara, fra Jerku su  odveli na Crljenice da ga odanle strmoglave u izvor Dumana. Spasio ga je neki beg.

FRA IGNACIJE MAMIĆ-ĆORIĆ bio je župnik u Suhom Polju od konca travnja do lipnja 1894. godine. Rođen je 18. ožujka 1868. u Držanlijama, tadašnjoj župi Čuklić, a danas Bila. Za svećenika ga je zaredio na Gorici 12. srpnja 1891. god. banjolučki biskup fra Marijan Marković. Prvo mu je mjesto pastoralnog djelovanja župa Suho Polje. Tu je kapelan od 1891. do 1893. godine. Dva puta je kroz to vrijeme padao s konja i lomio desnu nogu. Ostala mu je kraća te je cijelog života šepao i hodao sa štapom. Poslije smrti fra Jerke Mihaljevića, preuzima na kraće vrijeme upravu župe u Suhom Polju. Partizani su 1943. zaposjeli samostan na Gorici, pretvorili ga u vojnu bolnicu, fratre raselili, fra Ignacije je tada rekao njihovu komandantu: «Ovo je moj životni prostor i živ ga ne napuštam». Ostao je u samostanu, obolio od pjegava tifusa i umro 18. ožujka 1943. godine.

FRA ANTO BREŠIĆ-MIKULIĆ bio je župnikom u Suhom Polju u dva navrata, od 1894. do 1896. i od 1911. do 1919. godine. Rodio se 12. veljače 1855. u Majdanu-Grgurićima, župa Vidoši. Za svećenika zaredio ga je pomoćni splitski biskup i apostolski vizitator u Bosni Kazimir Forlani. Godine 1892. dolazi na Kuprešku visoravan, ponajprije za župnika u Otinovce. Radio je na ponutrici župne crkve i započeo zidati toranj. Iz Otinovaca prelazi za župnika u Suho Polje. Pribavlja kamen za gradnju tornja župne crkve. Dolazi po drugi put za župnika u Suho Polje. Kao suhopoljski župnik tri godine obnaša i službu provincijskog definitora (1916.-1919.). Umro je na Gorici 27.srpnja 1938. godine od srčane kapi u 84. godini života.

FRA STIPO KREŠIĆ bio je župnik u Suhom Polju od 1896. do 1899. Rodio se u Livnu 19.studenog  Zaređen je za svećenika 4. listopada 1874. Godine 1875 on i fra Bono Drežnjak, potaknuti ustankom u Hercegovini i ubojstvom fra Lovre Karaule, podižu ustanak protiv osmanske vlasti u livanjskom kraju i organiziraju livanjsko-prološku četu. Njihova četa se nalazila u sastavu šire ustaničke formacije. Kontrolirali su planinske krajeve Livna, Glamoča, Grahova i kupreške visoravni. Austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine u kolovozu 1878. god., ustanici su položili oružje. Na kuprešku visoravan došao je 1894. kao župnik u Otinovcima do 1896., a potom je postao župnik u Suhom Polju od 1896.-1899. Nije imao smisla ni volje za gradnju. Kao umirovljenik, svećenik sarajevske Biskupije, živi u sebi sagrađenoj kući u Rami sve do smrti 2. listopada 1938. Pokopan je u vlastitu grobnicu u  kapelici  koju je on podigao.

FRA VLADIMIR DOLIĆ bio je župnik u Suhom Polju od 1899.-1903. godine. Rodio se 16. listopada 1853. u Livnu. Za svećenika zaredio ga je 10. srpnja 1876. biskup fra Paškal Vujičić. Prvo mjesto pastoralnog djelovanja bila je kapelanska služba u  župi Suho Polje od 1876/77. Dolazi za župnika u Otinovce 1887/91. Nekim čudnovatim okolnostima otkriveni su 13. listopada 1877. temelji spaljene srednjovjekovne crkve Presvetog Trojstva koju je dala sagraditi kraljica Katarina. Na tim temeljima župnik fra Vladimir je sagradio novu župnu crkvu, koju su njegovi nasljednici uređivali iznutra i toranj sagradili. Prelazi u župu u Suho Polje. Na župnoj crkvi u Suhom Polju uklonio je stari zvonik, a započeo zidati novi po projektu arhitekta Franje Holza. Toranj je ozidao do visine prozora. Odlazi u Jajce, gdje se uz  župne poslove posvećuje kulturno-prosvjetnom djelatnošću u gradu: predsjednik je društva «Tomašević» i otvara društveni dom. Umire u Jajcu 4. srpnja 1942.

Koristeći stare ljekaruše i liječničke priručnike bavio se liječenjem. Bio je uspješan pučki liječnik. Sam je kroz život znao očuvati dobro zdravlje. Umro u 89. godini života.

FRA PAŠKAL DUMANČIĆ stariji, župnik je u Suhom Polju od 1903. do 1905. godine. Rodio se 26. veljače 1863. u Gredinama kraj Kupresa od roditelja Marka i Josipe r. Lozančić. Krsno mu je ime Mato. Imao je kasnije bratića fratra, komu je krsno ime bilo Mirko, a fratarsko isto kao i njemu. Rođen je 1893. Da se zna o kome je govor uz ime i prezime dodaje se stariji ili mlađi. Za svećenika je zaređen 27. lipnja 1886. Službu kapelana obavljao je u župama Otinovcima (1887/90., Suhom Polju od svibnja do kolovoza1890.  Godine 1891. odlazi za nastavnika u albansko dječačko sjemenište u Troshanu, Iz Troshana fra Paškal odlazi u Carigrad 1898. Stanuje u samostanu bosanskih franjevaca sv. Jurja u Galati.Obavljao je službu bolničkog kapelana za Hrvate u Carigradu. God. 1903. vraća se u Bosnu i postaje župnik u Suhom Polju. Umire 7. studenog 1908. u 47. godini života.

FRA FRANJO PAVLAK bio je župnik u Suhom Polju od 1905. do 1907. Rođen je u Veljacima 28. rujna 1873. Za svećenika je zaređen u Pečuhu 7. svibnja 1897. godine. Postavljen je za župnika u Suho Polje i tu je službu obnašao dvije godine (1905.-1907.). Sekularizaciju je zatražio 1919. i dobio 1920. godine. Nalazio se na službi u Apostolskoj administraturi sjeverne Slavonije i Baranje.

FRA MIJO KUTLEŠA mlađi, župnik je u Suhom Polju od svibnja do kolovoza 1907. Rodio se 13. ožujka 1850. u Prisoju – Buškom Blatu. Za svećenika zaredio ga je biskup fra Paškal Vujičić u Kr. Sutjesci 2. srpnja 1876. Za kapelana u župu Suho Polje dolazi 1. lipnja 1879. do svibnja 1880., i ponovno od 1883. do 1886. godine.Ponovno se vraća u kupreški kraj, za kapelana u Otinovce (1888.-1891.).  A potom jedno kraće vrijeme 1907. obnaša službu župnika u Suhom Polju. Umro je na Gorici 28. rujna 1927. godine.

FRA FRANJO ĆURIĆ mlađi bio je župnik u Suhom Polju od 1907.-1909. godine. Rodio se 14. travnja 1870. u Grabovici.  U Pečuhu je i zaređen za svećenika 25. lipnja1894. Bio je profesor filozofije i teologije na Bogosloviji Bosne Srebrene u Livnu i Sarajevu i župnik u Suhom Polju 1907/09.  Umro je 5. rujna  1942. godine u Livnu.

FRA JAKO PAŠALIĆ župnik je u Suhom od 1909. do 1911. godine. Rodio se 9. rujna 1877. na Brini kraj Livna. Za svećenika zaredio ga je u Jajcu 20. srpnja 1920. banjolučki biskup fra Marijan Marković.  Položivši potrebne ispite postao je profesorom na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom (1903/09. predavao je latinski, grčki, vjeronauk, zemljopis, povijest i krasnopis. Iz Visokog dolazi za župnika i katehetu u Suho Polje. Zbog bavljenja politikom, uskraćena mu je jurisdikcija u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Na prvim izborima na Konstituantu 28. studenog 1920. izabran je, kao nosilac liste za travničko okružje, u ime Hrvata-katolika BiH u ustavotvornu skupštinu. Sudjeluje u radu skupštine sve dok provincijski kapitul 1922. nije zabranio fratrima biti kandidatom na izborima za parlament. Aktivno se uključio u podizanje spomenika kralju Tomislavu u Livnu 1926. Kad su partizani 1942. ušli u samostan, fra Jako ispred partizana bježi iz Livna u Sarajevo. Umro je na Gorici 14. ožujka 1960.

FRA ANTO BREŠIĆ-MIKULIĆpo drugi put je župnik u Suhom Polju od 1911.-1919. Vidi gore red. br. 7.

FRA LJUBOMIR GALIĆbio je župnik u Suhom Polju od 1919. do 1922. godine. Rodio se  u Zabrišću, 16. siječnja 1879. Za svećenika je zaređen 4. listopada 1903. U Sarajevu je postao član «Narodnog vijeća» 1918. i kao takav ušao u skupštinu buduće države. Sudjelovao je u radu raznih državnih ustanova u Sarajevu, kasnije u Zagrebu i Beogradu. Uz službu župnika u Suhom Polju je i kateheta i ravnatelj Trećeg reda. Umro je 8. veljače 1940. u Livnu.

FRA HRVOJE DUVNJAK stariji bio je župnik u Suhom Polju od 1922. do 1925. godine. Rođen je u Čukliću 5. travnja 1884. (Treba ga razlikovati od fra Hrvoje Duvnjaka mlađeg, rođena 12. prosinca 1919.). Za svećenika ga je zaredio, 28. kolovoza 1908, u Banjoj Luci biskup fra Marijan Marković.  Za župnika, katehetu i ravnatelja Trećeg reda u Suho Polje dolazi 1922. Kao aktivni župnik u Suhom Polju umire od upale mozga 18. siječnja 1925. god. u 41. godini života.

FRA BONIFACIJE VIDOVIĆ bio je župnik u Suhom Polju od veljače do svibnja 1925. godine. Rodio se u Dobrom, župa Vidoši, 8. veljače 1870. goddine. Zaređen za svećenika u Pečuhu 24. lipnja 1892. godine.  Za prevrata 1918. ušao je u livanjsko Narodno vijeće. Poslije smrti fra Hrvoja Duvnjaka, kraće vrijeme preuzima vođenje župe Suho Polje. Zbog pojave staro-katolika u Zabrišću, selu biljanske župe, i njegova stajališta prema tom problemu, banjolučki biskup traži da se Vidović makne s livanjske župe. Za vrijeme Drugog svjetskog rata zauzima se za progonjene Srbe. Godine 1952. umire u samostanu na Gorici. Fra Bonifacije se bavio i pisanjem. Objavio je opsežnu studiju o uzrocima i posljedicama vjerskog indiferentizma.

FRA BOGDAN VRDOLJAK bio je u dva navrata župnik u Suhom Polju od 1925. do 1928. i od 1932.do 1934. godine. Rodio se u Srđevićima, kod Livna, 28. siječnja 1895. Za svećenika ga je zaredio nadbiskup Ivan Šarić 3. lipnja 1917. U Suho Polje dolazi i   dovršava gradnju tornja u jubilarnoj franjevačkoj godini 1926. Nabavio je još troje zvona. Namjeravao je cijelu crkvu preurediti u stilu zvonika po planu arhitekta K. Paržika iz Sarajeva. Bio je premješten u Niš, ali na molbu župljana i njegovu osobnu,dekret je promijenjen i ostaje u Suhom Polju. Kod naroda je bio pojam svećenika: poletan, aktivan i voljen. Nakon par godina, po drugi put, dolazi u Suho Polje. Umire, u Čukliću, 27. srpnja 1950. Fra Bogdan je bio praktičan i razborit čovjek. Kao župnik bavio se i građevinskim poslovima. Bio je aktivan u propagiranju i sađenju raznovrsnih sadnica voćaka.

FRA JOSIP VUKIĆ bio je župnik u Suhom Polju 1929. i to vrlo kratko. Rodio se 10. lipnja 1870. god. u Tolisi.  Zaređen je za svećenika 29. 7. 1894. u Banjoj Luci.  Umro je 31. siječnja 1948. u Tolisi i pokopan na groblju Karaula.

FRA LJUDEVIT BRALIĆ bio je župnik u Suhom Polju od 1929. do 1931. godine. Rodio se 12. kolovoza 1804. u Čukliću. Za svećenika ga je zaredio nadbiskup Šarić 17. prosinca 1916. god. u Sarajevu. U Suho Polje, uz župničku službu, obavlja i službe katehete i upravitelja Trećeg reda. Komunističke su ga vlasti u Tuzli zatvorile 1945. i iduće godine osudile na 15 godina robije i prisilnog rada. Iz zatvora je pušten uvjetno na slobodu za Novu godinu 1952. godine. Umro je u Livnu 13. svibnja 1957. god. u 63. godini života.

FRA ANTO ŠAKIĆ župnik je u Suhom Polju od 1931.-1932. Rodio se 10. prosinca 1870. god. u Grgurićima, župi Vidoši. Za svećenika je zaređen 24. lipnja 1894. godine u Pečuhu (Mađarska). Njegovo prvo mjesto pastoralnog djelovanja bilo je Suho Polje. Tu je kapelan od 1894/96. Mladu misu je rekao u Suhom Polju 5. kolovoza 1894. Položio je profesorski ispit i postavljen je za profesora bogoslovlja. Predavao je pet godina od 1901/06. na franjevačkoj Teologiji u Sarajevu. Predavao je crkvenu povijest i crkveno pravo. Godine 1931. dolazi za župnika, katehetu i ravnatelja Trećeg reda u Suho Polje. Već iduće godine odlazi iz Suhog Polja. Zadnje četiri godine života proveo je u samostanu na Gorici. Umro je 12. ožujka 1955. godine.

Fra Anto Šakić još od studentskih dana bavio se i pisanjem. U Pečuhu je uređivao list Zbora redovničke mladeži bosanske pod nazivom Društvena kefa. Pisao je pjesme i pripovijetke pod pseudonimom B. Zorimir. Pjevao je pjesme uz gusle. Napisao je nekoliko pjesama u  osmercu i desetercu.

FRA BOGDAN VRDOLJAK, ponovno župnik u Suhom Polju od 1932.-1934. godine. – Vidi gore red. br. 19

FRA VIKTOR BALTIĆ, poznat po obiteljskom nadimku ŠPIKA, bio je župnik u Suhom Polju od1934. do 1941. godine. Rodio se 11. lipnja 1903. u Livnu. Za svećenika zaredio ga je nadbiskup Šarić 3. lipnja 1928. u Sarajevu. Za župnika, katehetu,ravnatelja Trećeg reda i vojske sv. Ante u Suho Polje je došao 1934. godine. Partizani su ga uhvatili u Livnu 8. veljače 1943. godine u naponu snage, u četrdesetoj godini života, i smjestili u partizanski zatvor. Razlog hapšenja je nepoznat kao što je i nepoznata njegova daljnja sudbina. Sasvim je vjerojatno da su ga partizanske vlasti iz mržnje prema Katoličkoj crkvi i svećenicima mučili i ubili 23. srpnja 1943. na nepoznatu mjestu.

FRA KARLO KARIN bio je župnik u Suhom Polju od mjeseca lipnja do listopada 1941. godine. Rodio se 1. ožujka 1910. u Gornjoj Ravni kraj Busovače. Za svećenika je zaređen 1935. Postdiplomski studij sa specijalizacijom kanonskog prava završava u Zagrebu i Fribourgu 1935/38. Doktorirao je u Zagrebu. Župnik u Suhom Polju bio je par mjeseci. Umro je 11.11.1973. u Sarajevu i pokopan na groblju Bare.

FRA EMANUEL RAJIĆ župnik je u Suhom Polju od 1941. do 1942. godine. Rodio se 9. veljače 1907. u Busovači. Kao župnika u Suho Polje bio je imenovan nominalnim župnikom i u Rastičevu, odakle su svijet i župnik pobjegli pred partizanima. Budući da je bio trn u oku partizanima, napušta Bosnu i bježi u inozemstvo. Umro je 1953. od progresivne paralize u sanatoriju of. Cur Lady u Dyeru (SAD).

FRA MIROSLAV MILOŠEVIĆbio je župnik u Suhom Polju od ožujka do svibnja  1942. godine. Rodio se 22. srpnja 1911. u Pogaru, župa Vareš. Za svećenika je zaređen 21. studenog 1937. godine. Za župnika u Suho Polje došao je u ožujku, ali već u svibnju iste godine odlazi.Osuđen je 1945. na godinu dana zatvora. Pušten je na temelju amnestije od 1.kolovoza 1945. Iste godine ponovno je zatvoren i osuđen na šest godina zatvora. Pušten je amnestijom 1947. Od 1981. god. nalazi se u samostanu  u Kraljevoj Sutjesci, gdje i umire 22.studenog 1995. godine.

FRA ANTO KATAVIĆ bio je župnik u Suhom Polju od 15. lipnja 1942. do 30. travnja 1943. godine. Rodio se 4. veljače 1902. u Polju kraj Busovače. Za svećenika ga redi banjolučki biskup fra Jozo Garić u Vidošima 25. kolovoza 1926. godine. Dolazi 15. lipnja 1942. za župnika u Suho Polje.Obavljao je i službu dekana Bugojanske dekanije. Bio je jedini svećenik na Kupreškoj visoravni. Služio je sve tri župe. Tragično je to vrijeme za kupreške Hrvate. Očito je to iz fra Antinih izvještaja koje je slao mjerodavnom crkvenom starješinstvu. U Bosni Srebrenoj, br. 4/1942, str. 53.-54. objavljen je jedan njegov izvještaj u kojem izvješćuje da je na Gospojinu 15. kolovoza 1942. izgorjela župna crkva u Suhom Polju sa župnim stanom i svim gospodarskim objektima. S tornja su pala sva četiri zvona i polupala se. Župnik je stanovao u gradu kod Jandre Sučića i tu je u posebnoj sobici govorio sv. Misu. Sačuvao je suhopoljske i rastičevačke matice, dok su otinovačke  izgorjele u župnom stanu. U pet konvoja iselilo se 5.000 stanovnika. U izvještaju Provincijalatu od 18. travnja 1943.opširno opisuje borbe oko Kupresa. Fra Antu su partizani 1945. osumnjičili kao suradnika s neprijateljem, slali mu pismene i usmene prijeteće poruke. Fra Antose odlučio na bijeg prema Zapadu, ali nije uspio. Partizani su ga ipak uhvatili i strijeljali u noći između 4. i 5. lipnja 1945. u šumi Macelj zajedno s još nekoliko franjevaca Bosne Srebrene.

FRA BRANKO BILIĆbio je župnik u Suhom Polju od 1943 – 1944. godine. Rodio se 16.ožujka 1908. u Žabljaku, kod Livna. Za svećenika zaredio ga je u Sarajevu 1.siječnja 1933. god. nadbiskup Šarić.  Kao župnik Suhoga Polja služi sve tri župe na kupreškoj visoravni. Dočekao je dolazak NOV-e. Zatvoren je ali je brzo pušten. Stanovao je najprije kod Jandre Sučića u Kupresu, a potom se nastanio kod Marka Brkana-Matuljevića u Olovu kraj Kupresa. Na koncu se preselio  kod Ive Turalije pok. Franje u Begovo Selo.Ostavši bez naroda, koji se iselio, fra Branko je 1944. god. napustio Suho Polje. S njegovim odlaskom kupreški kraj ostaje bez svećenika do 1946. godine.Tada dolazi mladomisnik don Josip Tomić za župnika u Otinovce 1946/49. Njega je za vrijeme odsluženja vojnog roka zamjenjivao don Stjepan Fontana, 1947/48. Tri godine posluživali su sve tri župe. Godine 1949. u Suho Polje dolazi fra Eduard Kulier. On je preuzeo služiti u sve tri župe do 1951. godine. Fra Branko napušta fratre 1950. i umire, kao civil, u Mostaru 25. veljače 2002.

FRA EDUARD KULIER župnik je u Suhom Polju od prosinca 1949. do prosinca 1957. Rodio se 7. studenog 1914. u Visokom. Za svećenika zaredio ga je nadbiskup Šarić u Sarajevu 1. srpnja 1937. godine. Radi prekršaja Zakona o maticama (ljubunske župne matice, pod izlikom da su izgorjele, nisu predane državnim organima, kako se to zakonom tražilo) osuđen je 1948. na deset mjeseci zatvora s prisilnim radom. Zatvorsku kaznu izvršavao je u Bileću i Trebinju. U prosincu 1949.dolazi u Suho Polje.  Služi sve tri župe na Kupreškoj visoravni do 1951. Stanuje najprije kod Marka Turalije pok. Nike u Odžaku, a zatim 1950. prelazi u Olovo u roditeljsku kuću fra Ive Brkana, i konačno 1953. preseljava u popravljeni župni stan u Suhom Polju. Tada se, nakon 11 godina, župnik ponovno vratio u župni stan. Fra Eduard se u Suhom Polju dao na gradnju porušenih objekata. God. 1950. stavio je drveni krov «od trisaka» na popaljenu sušnicu, koja je služila za liturgijske obrede a 1951. počinje obnavljati župni stan i kapelicu u njemu. Po završetku radova u kapelicu se prenosi održavanje pučkih misa i dijeljenja sakramenata. Radove na župnoj kući nije uspio dovršiti. Još dok je stanovao u Olovu uspjelo mu je popraviti zvoniki smjestiti u nj ponovno, u Ljubljani saliveno a u ratu najmanje oštećeno,veliko zvono. Nakon devet godina šutnje, ponovno je zazvonilo zvono u Suhom Polju. Godine 1951. prevrnuo se kamion u Koprivnici, u kojem je i on bio, te jedva mjeseca morao boraviti u travničkoj bolnici. U tom vremenu zamjenjuje ga u služenju župe fra Miroslav Džaja. Fra Eduard je, također u Koprivnici, skoro na istom mjestu gdje mu se prevrnuo kamion, 9. prosinca 1957.  pao s motora i razbio desno koljeno. To mu je onemogućilo daljnje obavljanje župničke službe. Smješten je u bolnicu u Livno, potom u Rovinj, gdje je dvije godine nepomičan ležao u gipsanom koritu. Liječio se i od tuberkuloze kostiju u Krapinskim Toplicama i Zagrebu sve do 1960.godine. Umro je 7. ožujka 1997.

FRA ANTO PERKOVIĆ bio je župnik u Suhom Polju  od 1958. do 1960. Rodio se 27.srpnja 1901. u Vržeralima, župi Podhum kraj Livna. Za svećenika zaredio ga je nadbiskup Šarić 3. lipnja 1923. u Sarajevu. Bio je profesor na gimnaziji u Visokom 1930/33, gdje je predavao matematiku, crtanje, a povremeno i prirodopis, gimnastiku i tečaj njemačkog jezika. Godine 1946. zatvoren je u Sarajevu i osuđen na godinu dana zatvora. Dolaskom u Suho Polje, izvodi radove na župnoj crkvi i gospodarskim zgradama. Od 1959. u crkvi se obavljaju liturgijski obredi, u siječnju 1960. bila je pokrivena. Fra Anto je uložio mnogo truda, ali radovi su ostali nedovršeni i na kući i na crkvi. Umro je 2. studenog 1982. godine, vrativši se iz  Podhuma, gdje je ispovijedao.

FRA FRANJO VRDOLJAK župnik je u Suhom Polju od veljače 1960. do ljeta 1970. godine. Rodio se 21. siječnja 1912. u Lipi, župa Čuklić, kod Livna. Za svećenika je zaređen 3. rujna 1939. u Sarajevu. Dolaskom u Suho Polje uspjeva dovršiti radove, koje je započeo fra Eduard, na obnovi župne kuće i crkve,spaljene od partizana 15. kolovoza 1942. Umro je na Gorici 8. kolovoza 1995. godine.

FRA BRUNO BATINIĆ bio je župnik u Suhom Polju od kolovoza 1970. do ljeta 1976. Rodio se 30. siječnja 1936. u Donjoj Ričici, župi Skopaljska Gračanica. Za svećenika je zaređen 15. srpnja 1962. u Fojnici. Preuredio je svetište suhopoljske župne crkve. Volio je župu i svijet. Mnogi ga pamte i pričaju o njegovu temperamentu. Posebno je inzistirao na pjevanju i disciplini u crkvi. Tragično je završio 13.siječnja 1999. na otoku Hvaru. S automobilom je sletio u more u mjestu Jelsa. S njim su bili fra Tihomir Salapić i fra Augustin Tomas koji su uspjeli iz automobila izaći, isplivati i tako se spasiti. Fra Bruni to nije uspjelo. Kad su ga ronioci izvadili, bilo je kasno

FRA ANTUN ANTUNOVIĆ bio je župnik u Suhom Polju od 1976. do 1979. godine. Rodio se 1. kolovoza 1940. u Kr. Sutjesci. Za svećenika zaređen je 14. srpnja 1968. u Varešu. Bio je veseljak. Posebno su ga voljela djeca i mladi. Umro je u Rami, od infrakta srca, 7. ožujka 1998.godine.

FRA TIHOMIR SALAPIĆ bio je župnik u Suhom Polju u dva navrata: od 1979. do srpnja 1982. i od 1988. do srpnja 1991. godine.

Fra Tihomir je rođen 4. rujna 1934. u Biloj kraj Livna. Osnovnu školuzavršio je u Livnu, gimnaziju u Visokom, teologiju u Sarajevu.Franjevački habit obukao 26. rujna 1950. Prve zavjete položio 27. rujna1951. a svečane 8. prosinca 1955. u Sarajevu. Za svećenika je zaređen29. lipnja 1957. u Sarajevu.Kao svećenik vršio je službu župnog vikara u Kreševu, Plehanu, Zenici,Dubravama, Bihaću, Barlovcima, Čukliću, Podhumu; župnika uBrajkovićima, Kotor Varošu, Rumbocima, Vitezu, Suhom Polju i Podhumukraj Livna. Vršio je službu samostanskog vikara u Gučoj Gori. Od 1998.godine do iznenadne smrti vršio je službu župnog vikara na Sućuraju na otoku Hvaru. Dva mandata bio je definitor Provincije. Smrt ga je zatekla dok je boravio u kupreškoj župi Suho Polje.

Misu zadušnicu predvodio je 24. srpnja 2006. u samostanskoj crkvi naGorici kraj Livna provincijal Bosne Srebrene fra Mijo Džolan uz sudjelovanje velikog broja fratara, svećenika, časnih sestara, rodbine i prijatelja, te vjernika livanjskih i drugih župa u kojima je fra Tihomir djelovao. Od pokojnika se oprostio i gvardijan samostanaGorica-Livno fra Marko Jukić. Fra Tihomir je pokopan u fratarsku grobnicu na goričkom groblju.

Preuredio je župnu kuću. Osim građevinske djelatnosti, poznat je i po uspješnom pisanju i vođenju  knjiga Stanje duša. Umro je u Suhom Polju 23 srpnja 2006. godine.

FRA ALOJZIJE PERIĆ bio je župnik u Suhom Polju od srpnju 1982. do ljeta 1988. godine. Rodio se 8. rujna 1933. u Bukvi, župa Kreševo. Za svećenika je zaređen 25. srpnja1958. u Sarajevu. Sagradio  je novu vjeronaučnu dvoranu. Umro je od bolesti srca 16., a pokopan 18. veljače 1997. u Kreševu.

FRA TIHOMIR SALAPIĆ po drugi put župnik u Suhom Polju od srpnja 1988. do srpnja1991. godine. – Vidi gore red. br.

FRA ĆIRIL LOVRIĆ župnik je u Suhom Polju od srpnja 1991. do 18. kolovoza 2000. Rodio se 13. prosinca  (sveta Lucija) 1949. u Odžaku kraj Livna. Za svećenika zaređen je 29. lipnja 1976. Po dolasku u Suho Polje, zatiče ga rat. U zadnji čas 6. travnja 1992.uspio pobjeći u Bašku Vodu, gdje u izbjeglištvu provodi ratne dane zajedno s većinom svojih župljana, ili ih obilazi po drugim mjestima Hrvatske i Europe. Nakon oslobađanja Kupresa 3. studenog 1994. godine vraća se, nastanjuje u Kupresu, raščišćuje ruševine župne crkve i kuće i gradi novu crkvu u Suhom Polju. Crkvu je uspio pokriti, zatvoriti, fasadne radove završiti, toranj izgraditi i zvona postaviti. Poznat je po javljanju iz Kupresa u jutarnjim satima na radio Splitu. Napisao je i objavio Tisuću dana bez Kupresa 1, 2, 3 i 4. Dnevnik fra Ćire od 6. travnja 1992. do 31. prosinca 1994. 

FRA KAZIMIR DOLIĆ Župnik je u Suhom Polju od 18. kolovoza 2000.godine do 30 srpnja 2012. Fra Kazimir Dolić rođen je, 28.06.1953.godine, u Žiroviću/Livno, župa Ljubunčić, od roditelja Nike i Stane r. Ištuk. Osnovnu školu pohađa u Žiroviću i Ljubunčiću. Gimnaziju u Visokom. Teologiju u Sarajevu i Ljubljani. Za svećenika zaređen u Dortmundu – Njemačka, 29. 11. 1980. Do dolaska u Suho Polje, služio je u Travničkom,  Jajačkom, Banjalučkom i Livanjskom kraju. Vođenje župe Suho Polje preuzima, 18. kolovoza. 2000.  do 30 srpnja 2012.

FRA MARKO JUKIĆ bio je na župi od 30. srpnja 2012. do 21.srpnja 2019. godine. U redovitim promjenama fra Marko je premješten u župu Ljubunčić kod Livna a na njegovo mjesto iz Jajca dolazi fra Niko Petonjić.