Žrtve i spomenici

Groblja u našoj župi se nalaze u selima Malovan, Stražbenica, Bili Potok, Zlosela te u Osmanlijama ili fra Jerkino groblje.

Osobe koje se spominju kao žrtve teških i mučeničkih vremena su Lozić Kata, djevica i mučenica (+1816.) koju su Turci uhvatili, rasjekli je na komade i bacili u jezero podno planine Grguljače. Spomendan: 30. lipnja

Romić Ivana, djevica i mučenica (+1570.). Kao čobanica u obrani svoje djevojačke časti i poštenja hrabro je poginula. I danas hodočasnici dolaze na njezin grob. Spomendan: 15. kolovoza.

Fra Jerko Mihaljević je umro kao suhopoljski župnik 1894. godine. U njegovoj osmrtnici piše kako je “bio jedan od najuzornijih franjevaca u Bosni.. Koliko je  zauzimajući se za Bosne, kao gvardijan u Livnu, pretrpio mogu znati samo oni koji su bili s njm.” Zato ne čudi da je takav čovjek ostavio i na Kupresu trajnu uspomenu te mu mnogi posjećuju i ukrašavaju grob na osmanlijskom groblju gdje je i pokopan, Poznat je kao pobožan i svet čovjek.