Mise na grobljima u župi Suho Polje su ovim slijedom:

Svetkovna Svih svetih
9.30 – Stražbenica
11.00 – Osmanlije
13.00 – Zlosela
14.30 – Bili Potok

Dušni dan
Misa je u crkvi u 7. 30 a u Gornjem Malovanu u 9.30.