Euharistijska čuda

ŽUPA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

SUHO POLJE
K U P R E S

 

P O Z I V

 

na prvo otvaranje međunarodne izložbe u  Bosni i Hercegovini

“ EUHARISTIJSKA ČUDA  DILJEM SVIJETA“ koju je osmislio i izradio Bl. KARLO ACUTIS

na dan 07. kolovoza  2022.  u 11,00 sati u župnoj crkvi Uznesenja BDM, Suho Polje-Kupres

 P R O G R A M

 11,00 sati  – Sveta Misa 

                      –  predvoditelj: don Josip Radić

 12,00 sati – otvaranje izložbe

                     

Bl. Karlo je rekao: “ Euharistija je moja autocesta prema nebu.
Krunica – najkraće ljestve do neba.
Ljudi se toliko brinu o ljepoti svojega tijela, umjesto da se brinu o ljepoti svoje duše. 
Tuga je pogled okrenut prema sebi, sreća je pogled okrenut prema Bogu.“

 

Dragi vjernici, prijatelji Euharistije i svi ljudi dobre volje, pozivamo Vas na ovu Euharistiju i upoznavanje “ Euharistijskih čuda diljem svijeta“. Vjerujemo da je Euharistija kadra mijenjati naš život. Mi imamo sreću da ova izložba kreće iz naše Župe te da time otvaramo vrata novoj evangelizaciji i duhovnoj obnove svih naših župa i vjernika.

O IZLOŽBI  “ EUHARISTIJSKA ČUDA  DILJEM SVIJETA“  Bl. KARLO ACUTIS

 

Blaženi Karlo Acutis rođen je u Londonu 03. svibnja 1991. a umro je u Milanu 11. listopada 2006. Proglašen je blaženim 05. srpnja 2018., a 10. listopada 2020. pročitan je ukaz pape Franje o proglašenju Karla blaženikom.

 

”Uvijek biti povezan s Isusom to je moj životni plan. Domovina nam je u vječnosti. Na nebu nas očekuju od pamtivijeka. Bivajući pred Euharistijskim Kristom postajemo sveti” kaže blaženi Karlo. Euharistija je bila središte njegova života. Tako će reći: ”Euharistija je moja autocesta prema nebu. Krunica – najkraće ljestve do neba”. 

Karlovi napuci za Put svetosti:

Svetost moraš željeti iz svegʼ srca, a ako se ta čežnja još nije probudila u tvome srcu, onda moraš neprestano moliti Gospodina za tu milost.

– Idi svaki dan na misu i pričesti se.
– Sjeti se moliti krunicu svaki dan.
– Svaki dan pročitaj neki odlomak iz Svetoga pisma.
– Kad je moguće, pokloni se pred na oltaru izloženim Presvetim Tijelom Kristovim: vidjet ćeš kako divno možeš rasti u svetosti.
– Potrudi se ispovijediti svaki tjedan, čak i ako tvoji grijesi nisu veliki.
Prinesi žrtvu i vlastita dobra djela kao zagovor Gospodinu i Mariji za pomoć drugima.
– Moli svog anđela čuvara da ti uvijek bude na pomoći: on treba postati tvoj najbolji prijatelj.

 

Euharistija je čudesno Božansko djelo stvarne prisutnosti Tijela i Krvi Gospodinove u prilikama kruha i vina. Neka bi i ova izložba, a prije svega naše sudioništvo u ovom i svim budućim slavljima, utvrdilo našu vjeru u istinu Kristove prisutnosti među nama. 

 

Opus kojega je blaženi petnaestogodišnjak prikupio sačinjava oko 136 čuda okupljenih u 166 plastificiranih panela (veličina 60×80). Sva je ova čuda priznala naša Crkva. Preko ovih panela  moguće nam je virtualno posjetiti mjesta na kojima su se čuda dogodila.

Izložbu je diljem svijeta ugostilo  na tisuće bazilika, župa, škola i sveučilišta. Putovala je čak i u Kinu i Indoneziju.

Cilj je i ove izložbe potvrditi i ojačati našu vjeru u stvarnu prisutnost Tijela i Krvi Gospodinove u Euharistiji. 

”Euharistijska čuda diljem svijeta” koja je bl. Karlo objavio na svojoj stranici s promotivnim materijalima prevedena su na hrvatski jezik, a prva izložba je bila u zagrebačkoj župi Gračani.  Božjom providnošću i angažmanom dobrih ljudi svi promotivni materijali su sad u posjedu naše župe. Želja nam je da ovu izložbu vide i dožive njezinu inspirativnu snagu brojni vjernici u župama diljem Bosne i Hercegovine.

 

Iskreno vjerujemo da će ova izložba ”Euharistijskih čuda diljem svijeta”, promijeniti naš odnos prema Euharistiji te da će u nama pobuditi još veću potrebu i želju za aktivnijim sudioništvom u njoj.