PočetnaGradnjaPastoralKontakt

    Obavijest
Dobrodošao si gost u gospin zagrljaj!

Print PDFIZVJEŠĆE O STANJU ŽUPE SUHO POLJE U 2010. GOD.
Vijesti iz župe, 13. Siječanj 2011. 12:12


1.   KRŠTENIH                                              9.

2.  UMRLIH                                                 17.

3.  VJENČANIH                                            4.  para

4.  PRIČESNIKA                           Nije bilo, jer je sa trećeg prebačeno na četvrti razred.

5.  KRIZMENIKA                           Nije bilo, jer je krizma svake druge godine.


NA KRAJU  2010. GODINE  ŽUPA JE BROJALA  114.  OBITELJI  SA  403. ČLANA.


1.  BROJ  OBITELJI  SA  1.  ČLANOM                           21.

2.  BROJ  OBITELJI  SA  2.  ČLANA                               23.

3.  DJECE  DO  6  GODINA                                               23.

4.  ĐAKA  OD  1 - 4.  RAZREDA                                      15.

5.  ĐAKA  OD  5 - 8.  RAZREDA                                      35.

6.  SREDNJOŠKOLACA                                                  25.

7.  STUDENATA                                                                26.

8.  NEOŽENJENIH  PREKO  35  GODINA                      23.


Duhovno stanje župe je zadovoljavajuće:  Djeca redovito pohađaju, uz školski, i župni vjeronauk,  nedjeljama i blagdanima svete mise su solidno podsjećene,  nema nevjenčanih obitelji,  sakrementi se redovito prakticiraju a jedino im je loša strana zajednička obiteljska molitva.

Materijalna obnova, u ratu porušene, župe kao i crkvenih objekata je još uvijek u toku.

Što se tiče crkvenih objekata, u spomenutoj godini, radilo se:  na oblaganju tornja kamenom (ostala je još jedna trećina), na uređenju travnjaka i postavljanju ivičnjaka,  na postavljanju flastera na pristupnim stazama prema vanjskom oltaru i crkvi i na vanjskom ozvučenu dvorišta.

U ovoj godini se planira započeti sa unutarnjim uređenjem crkve ako dozvole ekonomske mogućnosti???

                

© Župa Suho Polje Kupres 2019 - Dobrodošli!
Admin | Članci RSS | Pretraga | Kontakt